You are currently viewing <strong>מרזב תפקידו וחשיבות בדיקתו לפני החורף</strong>

מרזב תפקידו וחשיבות בדיקתו לפני החורף

מרזב תפקידו וחשיבות בדיקתו לפני החורף

מרזב-צינור מי גשמים או בשפה המקצועית צמ"ג. צינור זה משמש לניקוז גגות ומרפסות לאורך הבניין בעקבות זה בדרך כלל צינור מרזב ממוקם בקירות החיצוניים של הבניין ובפינות הבניין.

בדרך כלל בעקבות שימוש במרזב לעיתים רחוקת לא ניתן תמיד להבחין בכשל שגרום לנזילות מים, רק בזמן השימוש ניתן ליראות נזילות מים בדרך כלל מיקומו של מרזב מים גשמים בעייתי אחת הבעיות חיפוי אבן בניין. בזמן חיפוי האבן מעגנים את האבן בעזרת ברגים, ברגים אלה חודרים לצמ"ג וגרומים לנזקים גדולים מאוד!!! בעקבות זה שהחיפוי אבן לכול אורך הצינור לפעמים בצילום פנים צנרת ניתן להבחין בעשרות רבות של ברגים שחדרו לצנרת. גורם נוסף התקנת חלונות בדירה, בזמן התקנת חלונות מעגנים אותם לקיר בעזרת ברגים ארוכים שגורמים גם הם לנזקים במרזבים.

גורמים נוספים לנזילות בגשם בזמן הבניה ברגע יציקת הבטון בעמודי היסוד בגלל חוסר או קונסטרוקציה לא נכונה וגורמים נוספים במילוי הבטון נגרם נזק לצינור מי גשמים נמעך הצינור ממשקל והראקציה של חימום הבטון ונגרם נזק כבד מאוד לצנרת.

מעבר לנזקים אלו צינור מי גשמים מצריך תחזוקה שוטפת בגלל שרוב השימוש שלו בחורף אנחנו מזניחים את ניקוזי צינור מי הגשמים בזמן שנכסם ניקוז הגג או המרפסת אז אין מעבר מים לצינור המרזב. לא פעם נתקלנו בגורם נוסף בדרך כלל רוב צנרות הבניין ביוב וניקוז נגמרות בגג הבניין קולטני ביוב ונשם ניקוז מקום זה בדרך כלל משמש לצילום צנרת, לתיקון צנרת ללא הרס, ולא פעם נתקלנו בציפורים מתות בגלל פתחים אלה בגג. בדרך כלל צנרת מי גשמים לא מחוברת עם מערכת הביוב לא צריך להיות ריחות לא נעימים מצנרת זו. לא פעם הגענו בעקבות תלונות על ריח רע במרפסות. אחת הסיבות אין חיות מתות וחוסר נשם בגג.

הבעיה נהיית יותר חמור בזמן סתימות בצנרת מי גשמים, קולטני ניקוז בכבישים, בזמן הגשמים במידה ולא בוצע תחזוקה שוטפת אז מתחיל שיטפונות ונזקים מסוכנים שכוללים גם חיי אדם.

במידה ויש לכם נזילות בקירות חיצוניים בכמה דירות באותו צד אפילו אז כנראה יש לכם מרזב פגוע.

איך ניתן לזהות נזקים במרזב.

ניתן למצוא כשלים בצנרת בעזרת צילום פנים צנרת- מצלמת סיב אופטי מתקדמת שסורקת את הצינור 360 מעלות.

בדיקה נוספת על ידי בלון שמוחדר לפנים הצינור שמתנפח בקוטר הצינור ועל ידי זה נוצרת סתימה מבוקרת לזיהוי הכשלים.

מומלץ לבצע תחזוקה וניקוי מרזבים לפני תחילת החורף כדי למנוע נזקים על ידי שטיפה בלחץ גבוהה ושחרור סתימות.

במידה ואתם חושדים בנזילות שנגרמות בעיקר בחורף. מוזמנים לחייג ונשלח לכם מומחה לבדיקת נושא זה 0546661546

כתיבת תגובה