You are currently viewing "איתור נזילות" מצלמה תרמית
מצלמה לאיתור נזילות מים

"איתור נזילות" מצלמה תרמית

איתור נזילות על ידי מצלמה תרמית:

תפקידה של המצלמה תרמית לאתר את מקוד הנזילה על ידי זיהוי קרינה אינפרה אדומה (קרינה תת אדומה ir) זוהי קרינת חום שמופצת מכול גוף שקיים ואינה ניראת לעין שלנו בני האדם. הפיזיקה אומרת ככול שחפץ מסוים חם יותר ככה

הקרינה גבוהה יותר. כדי לנתח את רמת הקרינה כאן נכנסת המצלמה התרמית שמסוגלת לתת לנו את התמונה שהעין האנושית לא מסוגלת ליראות. המצלמה תרמית נותנת לנו גוונים של חום וקור בעקבות זה ניתן ליראות היכן יש לנו מוקד של כתם גדול קר או חם ולזהות חריגה ומיקום של הכשל. שנחמם את המים ניראה גוונים של אדום חזק ככול שהמים חמים יותר, ובזמן שהמים קרים ניראה צבעים של סגול. במצלמות המתקדמות ניתן להתאים גוונים לביצוע איתור נזילה מדויק יותר בתאם לתנאי השטח בו אנחנו מבקשים לאתר נזילה. איתור נזילות על ידי מצלמה תרמית. נותן לנו איתור מדויק מעל פני השטח ללא צורך בהרס, אבל מצלמה תרמית הינה כלי אשר מצריך מיומנות לביצוע איתור מדויק, ובמצלמה תרמית יש להבין את הממצאים שרואים במסך ישנם מצבים שהתמונה שנותנת המצלמה בגלל השפעה מהסביבה באותו רגע נתון. למשל אור. ושמש. טמפרטורה, ומגוון רחב נוסף, שימוש במצלמה תרמית מצריך ניסיון רב והשתלמויות, בעל מקצוע שלא עבר הדרכה נכונה יכול לגרום בגלל זה לאיתור נזילה לקוי. והוצאה כספית מיותרת ללקוח.

ניתן לבדוק הסמכות של בעל המקצוע לפני ביצוע לחיסכון כספי ועוגמת נפש מיותרת.

כתיבת תגובה