You are currently viewing איתור נזילות בתעשייה

איתור נזילות בתעשייה

איתור נזילה בתעשייה

איתור נזילות במבני תעשייה ייעוץ מומחה0546661546

 

מבני תעשיה האיתור הרבה יותר מורכב ודורש ציוד טכנולוגי אחר ומתקדם ביגלל שוני הצנרת ואורכה מזאת של בית ובהתאם לזאת גם שיטת האיתור נזילות שונה ודורשת נסיון רב ועשיר.

נסיון מקצועי חשוב מאוד באיתור זה. במידה ויש חשד לנזילה מומלץ לבצע איתור נזילה בהקדם האפשרי כדי לא ליפגוע בתשתיות המבנה ו\או בתשתיות החשמל גז ותקשורות אשר בדרך כלל עוברות ביחד עם תשתיות של המים ובעקבות הנזילות יכולות לגרום לנזקים מסוכנים כגון קריסה של היסודות, שריפה, שיבוש במערכות התקשורת והחשמל, דליפות גז, וגורמים נוספים. לכן כדי לטפל בכשל במהירות בשביל חזרה לשגרה מהירה.

 

 

איתור נזילה במפעלים

במפעלים ישנם לא מעט ציוד חשמלי וכאשר מופיעה נזילת מים דבר זה גורם לסכנה ממשית לציוד החשמלי ולשיבוש המערכות ובמקרים קיצוניים לשריפה בעקבות שיבושים במערכת החשמל.

חשוב לבצע איתור נזילה בהקדם האפשרי כדי למנוע נזקים האלה.

 

ציוד טכנולוגי לאיתור נזילות בתעשייה

 

  • מערכת גז- איתור על ידי מערכות גז לגילוי נזילות מים מתבצעת על ידי מאתר מוסמך לשימוש בציוד זה. מאתר נזילות מורשה אשר יודע להחדיר את הגז למערכת בלחצים המתאימים בלחץ תקין התרכובת הגז בנויה מ95% חנקן ו 5% מימן תרכובות זאת וזאת בלבד מתאימה לאיתור נזילות כשר הגז יודע לעלות על פני השטח . למערכת הגז יש חיישנים מיוחדים הקולטים את ריכוז הגז באזור הדליפה.

  • מאתר תוואי צנרת- מערכת איתור תוואי צנרת מסוגלת לראות לנו את תוואי הצנרת ואת העומק שבו היא נמצאת ללא צורך בחפירה וזאת על ידי משדר ומאתר גלי רדיו.

  • גלאי אקוסטי- איתור על ידי גלאי אקוסטי נעשה באמצעות האזנה לקול הנקלט מהצינור. באיתור זה נדרש ניסיון רב לזהות את רעש הנזילה. בזמן מעבר מעל פני הקרקע בהמצאות הגלאי ניתן לשמוע את רעש הצנרת ובזמן התקרבות למוקד הנזילה מסך הגלאי מתרגם את גובה הרעש למספרים ולפי כך ניתן לזהות את מוקד נזילת מים.

  • מצלמה תרמית- איתור נזילות מצלמה תרמית מסוגלת לזהות שינוי טמפרטורות במבנה. מצלמה טרמית נותנת לנו איתור נקודתי במיוחד בצנרת מים חמים ניתן לראות את התפשטות החום באזור נזילת מים.

  • מצלמת סיב אופטי 360- רוב הנזילות אינם מצנרת מים אלה בצנרת ביוב\ניקוז. בצנרת זאת הדרך הטובה ביותר לאיתור הנזילה היא באמצאות מצלמת סיב בעלת ראש 360 מעלות אשר סורקת את הצנרת הפגועה בתוך הצינור ניתן לזהות את הכשל בדרך הטובה ביותר.

כתיבת תגובה