You are currently viewing איתור נזילות באשדוד

איתור נזילות באשדוד

איתור נזילות באשדוד

איתור נזילות באשדוד

איתור נזילות באשדוד. איתור מתמקד בטכנולוגיות מתקדמות, לביצוע האיתור נדרש ניסיון רב, לאיתור וגילוי נזילות מים, בעזרת הטכנולוגיה המתקדמת.  כגון מצלמה טרמית. מצלמה אשר עובדת בהמצאות טומוגרפיה אינפרה אדומה לגילוי התפשטות מים בצנרת מים חמים. בעזרת מצלמה תרמית ניתן לגלות נזילות מים חמים. המצלמה יודעת לזהות הפרשי  טמפרטורות בין חם לקר ועל ידי זה ניתן לזהות את הצנרת מים חמים ואת נקודת הכשל, בדרך כלל רוב הנזילות נגרמות בצנרת מים חמים בגלל תקלות בדוד, כמו תרמוסטט לא תקין, פורק לחץ לא תקין, וגרומים נוספים. בעקבות זה צנרת המים מקבלת עודף חום  אשר פוגעות בחוליה החלשה כגון חיבורי צנרת הצנרת מרחבת בעקבות החום ומתנתקת, ישנם גם מצבים בהם הצנרת ישנה וחלשה והחום גורם לה להתפוצץ.

איתור נזילות מים קרים ניתן לאתר בהמצאות חיבור דוד חימום נייד לחימום המים בשביל לאתר על-ידי מצלמה טרמית.

ניתן לאתר נזילות מים באמצעות  טכנולוגיה נוספת כגון .חיישני גז, והחדרת גז למערכת המים. שיטה זאת מתאימה כשר לא ניתן לאתר בהמצאות מצלמה טרמית. בעזרת מערכת הגז מחדירים גז למערכת המים. גז אשר מעורבב בחנקן ומימן לא רעיל ומתנדף מהצנרת ביחס של %95-%5בעקבות שילוב זה נותן לגז להיות קל ולעלות מעל פני השטח, לאחר החדרת הגז לצנרת המים מאתר הנזילות עובר באמצעות חיישן הגז מעל פני השטח עם זה בתוך הדירה עובר המאתר על הנקודות החשופות תחילה. כגון ברזי ניל אינטרפוץ וכול חיבור צנרת מים גלוי. לאחר מכן עובר מעל תווי הצנרת מים בתוך הדירה עד שמגיע לנקודה שהגלאי מתחיל לספור ולצפצף עד שמגיע למקסימום . איתור נזלות מים בחצר. זה קצת יותר מורכב בגלל אורך הקו ואזור התשתית הפגועה. במצב זה לפני החדרת הגז למערכת , מתבצע איתור תווי צנרת על ידי מאתר תשתיות וסימון השטח. לאחר מכן נכנסים עם גז לצנרת המים ומעקב אחרי התווי צנרת

ניתן לאתר נזילות מים בשיטה נוספת על ידי חיישן אקוסטי אשר עובד על בסיס שמע גלאי אקוסטי מתחבר למערכת דומה לזאת של הגז אשר נותנת גרף כאשר מאתר הנזילות מתקדם לעבר הנזילה בטכנולוגיה זאת ניתן גם לקבל גרף במסך אשר נימצא אצל המאתר וגם באמצעות אוזניות שמחוברות למערכת

ניתן לבצע בדיקות נוספות לאיתור נזילות באמצעות בדיקות לחץ לצנרת על ידי שעון לחץ אשר מתחבר לחיבורי הברזים ניתן לחברי לברזים לבצע פתיחה של הברז וסגירה לאחר מכן של הברז הראשי. על ידי כך ניתן לבדוק במידה ויש ירידה של לחץ בשעון אז יש נזילה פעילה בצנרת המים.

ניתן לבצע בדיקה כזאת גם מהשעון הראשי של הדירה. לסגור כול פעילות מים בדירה ואז לבדוק עם השעון הראשי של הדירה עדיין מסתובב. במידה וכן אז זה בדיקה ראשונית שקיימת נזילה פעילה בצנרת מים.

כתיבת תגובה