You are currently viewing איתור בעיות איטום מסביב לחלונות

איתור בעיות איטום מסביב לחלונות

איתור בעיות איטום מסביב לחלון

איתור רטיבות וכשלים באיטום כשלים בבעיות איטום זה נושא מורכב מאוד לא כול מאתר נזילות יודע לזהות את גורם הרטיבות, איתור זה מצריך המון ניסיון כדי לזהות את גרום הכשל. בדיקת חדירת מקור המים. בדרך כלל רטיבות מתחילה בעונת הגשמים, ורוב הזמן גורמת לפטריות ועובש מסביב לחלונות. בעקבות זה שהתופעה נגרמת רק בחורף, ברגע שמתייבש רטיבות בקיר אנחנו עוזבים את הבעיה שחוזרת שוב ושוב דבר זה גורם להתפתחות של העובש. סביר להניח שהיווצרות הרטיבות נגרמת מעיבוי מסביב לחלון. מאתר נזילות מומחה יודע לזהות עם הרטיבות בקיר נגרמת מעיבוי או הבעיה נגרמת מחדירת מים סביב חלון האלומיניום. ישנם גורמים נוספים, כגון חוסר איטום מסביב למסגרת או זכוכית לא מבודדת ויוצרת הפרשי טמפרטורה קונדנסציה רבה- מצב זה הוא שבו אדים הופכים למים ממצב צבירה גז למצב צבירה נוזל. עיבוי נגרם מהתאדות של מים באוויר. כאשרמים מגיעים למשטח קר הם חוזרים למצב נוזלי ויוצרים שכבה של לחות.

בבית יש  לרוב יותר לחות מבחוץ בגלל  למשל מקלחות חמות, שאנחנו מבשלים, גם אנחנו פולטים חום ולחות. לדוגמא שאנחנו נכנסים לרכב שקר והכול סגור נוצר אדים על השמשות הרכב. זה בגלל שאנחנו פולטים לחות והאדים מתעבים על שמשות הרכב.

מה לעשות עם בעיית העיבוי על החלונות?

ניתן לצמצם בעיה זאת בעזרת חלונות מבודדות ,בידוד תרמי של הבית, או חימום מתחת לחלון כגון רדיאטורים. מי שהיה בחו"ל במדינות קרות יכול לשים לב שהרדיאטורים ממוקמים מתחת לחלונות בדרך כלל. ניתן להחליף גם את מסגרות חלון האלומיניום לדופן כפול.

דבר חשוב נוסף זה לאוורר את הבית.

עובש

על העובש דיברנו המון בעבר, עובש מתפתח מלחות. מעבר למראה, העובש פוגע בריאותית.

 

רק מאתר נזילות בעל ניסיון רב יודע להבחן את הכשלים האלה יכול להיות מאוד שיש גם כמה וכמה כשלים ולא רק מקור בעיה אחד, ולכן מאתר הנזילות צריך לדעת איך לטפל ברטיבות ובעזרת איזה ציוד יש להשתמש באיתור כזה.

 

לדוגמא: בדיקה באמצעות מצלמה תרמית. יכולה לעזור לנו לזיהוי חדירות המים,

מצלמה תרמית יכולה לתת לנו זיהוי של חום וקור חיצוני ופנימי בעזרת ציוד טכנולוגי נוסף שברשותנו ניתן לקבל אבחון מקצועי לבעיה זאת.

 

 

 

 

 

הזמינו מאתר נזילות מומחה לבדיקה מקצועית לאיתור רטיבות מסביב לחלון.

 

כתיבת תגובה